REGISTRE D’ACTIVITATS DEL TRACTAMENT

1.   Nom i dades de contacte del responsable del tractament

Identitat: R&A CONSULTORS, SL

NRT: L707369E

Adreça: Urb. La Solana, Edifici Celistia, Bloc E pis 1r porta 2a, AD700 Escaldes-Engordany (Andorra)

Correu electrònic: raconsultors@gmail.com

2.   Nom i dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades

Identitat: ANDORRA TARINAS SLU

NRT: L708410H

Adreça: Av. Meritxell 128 4B – AD500 – Andorra la Vella

Correu electrònic: dpd.andorra@tarinas.com

3.   Tractaments

3.1   Clients

Finalitat del tractament

Gestionar les dades dels clients amb la finalitat de poder prestar el servei contractat, donar d’alta el compte bancari en el banc, així com procedir a la seva facturació.

Base legítima del tractament

El tractament es troba legitimat per l’execució d’un contracte, conforme el que s’estableix l’article 6.1 b) de la Llei.

Categoria de interessats i de dades personals

 • Categoria dels interessats: Clients.
 • Categoria de dades personals:
  • Dades de caràcter identificatives: nom i cognoms / raó social, DNI/NRT, domicili postal / fiscal, telèfon, correu electrònic i signatura.
  • Dades econòmiques: compte bancari i número de targeta.

Categoria de destinataris

Les dades es comunicaran a organismes oficials d’Andorra amb la finalitat de poder prestar el servei contractat.

Les dades, també es comunicaran, en cas que el client així ho autoritzi, a entitats bancàries amb la finalitat de poder donar d’alta el compte.

No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o consentiment exprés. En aquest darrer cas, si és necessària la comunicació de dades, es recaptarà el consentiment i, així mateix, se l’informarà sobre el tractament de dades personals.

Transferències internacionals de dades

No es realitzen Transferències Internacionals a un destinatari que es trobi en un país o en una organització internacional que no reuneix les condicions establertes per la normativa actual en protecció de dades.

Conservació de les dades

Les dades recaptades seran conservades durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recaptades, i en tot cas per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa corresponent.

3.2   Proveïdors

Finalitat del tractament

Gestió de les dades dels proveïdors de l’ entitat amb la finalitat de mantenir la relació mercantil i poder realitzar la facturació corresponent.

Base legítima del tractament

El tractament es troba legitimat per l’execució d’un contracte, conforme el que s’estableix l’article 6.1 b) de la Llei.

Categoria d’interessats i de dades personals:

Categoria de destinataris

No es comunicaran a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat. .

Transferències internacionals de dades

No es realitzen Transferències Internacionals a un destinatari que es trobi en un país o en una organització internacional que no reuneix les condicions establertes per la normativa actual en protecció de dades.

Conservació de les dades

Les dades recaptades seran conservades durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recaptades, i en tot cas per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa corresponent.

3.3   Col·laboradors

Finalitat del tractament

Gestió de les dades dels col·laboradors de l’ entitat amb la finalitat de mantenir la relació mercantil i poder realitzar la facturació corresponent.

Base legítima del tractament

El tractament es troba legitimat per l’execució d’un contracte, conforme el que s’estableix l’article 6.1 b) de la Llei.

Categoria d’interessats i de dades personals:

Categoria de destinataris

No es comunicaran a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’ interessat.

Transferències internacionals de dades

No es realitzen Transferències Internacionals a un destinatari que es trobi en un país o en una organització internacional que no reuneix les condicions establertes per la normativa actual en protecció de dades.

Conservació de les dades

Les dades recaptades seran conservades durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recaptades, i en tot cas per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa corresponent.

3.4   Personal

Finalitat del tractament

Gestió del personal, les seves sol·licituds, permisos, vacances, formacions, control horari, així com per la gestió de la nòmina i altres retribucions; prevenció de riscos i de vigilància de la salut o qualsevol altra finalitat relacionada amb la gestió del personal i recursos humans.

Base legítima del tractament

El tractament es troba legitimat per l’execució d’un contracte, conforme el que s’estableix l’article 6.1 b) de la Llei.

Les dades també es poden tractar quan existeixi una obligació legal per part del Responsable del Tractament, conforme el que s’estableix en l’Art. 6.1.c) de la Llei o pel consentiment exprés de l’interessat, conforme el que s’estableix en l’Art. 6.1.a)  de la Llei.

Categoria d’interessats i de dades personals:

 • Categoria dels interessats: empleats.
 • Categoria de dades personals:
  • Dades de caràcter identificatives: nom i cognoms, DNI, adreça postal, telèfon, correu electrònic, signatura, imatge/veu, número CASS, data de naixement i estat civil.
  • Característiques personals: dades de la família, sexe, nacionalitat i llengua materna.
  • Dades acadèmiques o professionals: estudis acadèmics, col·legi professional, número de col·legiat, experiència professional.
  • Detalls de treball: professió, llocs de treball, dades no econòmiques de la nòmina, historial del treballador.
  • Dades econòmiques de la nòmina, número de compte bancari.

Categoria de destinataris

Les dades es comunicaran als organismes públics als quals obligui la Llei vigent, així com a les empreses privades amb les quals es contractin tractaments de dades necessàries per a l’ execució de les obligacions derivades de la relació laboral.

No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades

No es realitzen Transferències Internacionals a un destinatari que es trobi en un país o en una organització internacional que no reuneix les condicions establertes per la normativa actual en protecció de dades.

Conservació de les dades

Les dades recaptades seran conservades durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recaptades, i en tot cas per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa corresponent.

3.5   Candidats

Nom i dades de contacte del responsable del tractament:

Finalitat del tractament

Gestionar la candidatura a llocs de treball; gestionar la selecció de personal.

Base legítima del tractament

La base que legitima el tractament de les dades personals, és lícit quan resulta necessari per a l’aplicació a petició de la persona treballadora de mesures pre-contractuals o la intenció de concloure un contracte, conforme el que s’estableix en l’art. 6.1.b) LQPD.

Categoria d’interessats i de dades personals:

Categoria de destinataris

No es comunicaran a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’ interessat.

Transferències internacionals de dades

No es realitzen Transferències Internacionals a un destinatari que es trobi en un país o en una organització internacional que no reuneix les condicions establertes per la normativa actual en protecció de dades.

Conservació de les dades

Les dades recaptades seran conservades durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recaptades, i en tot cas per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa corresponent.

3.6   Usuaris web

Finalitat del tractament

Les dades dels usuaris web es tractaran per les finalitats següents:

 • Per al bon funcionament de la pàgina web, així com la seva explotació.
 • Gestionar les respostes a sol·licituds i/o consultes realitzades per l’usuari.

Base legítima del tractament

El tractament es troba legitimat per l’execució d’un contracte, conforme el que s’estableix l’article 6.1 a) de la Llei.

Categoria d’interessats i de dades personals:

 • Categoria dels interessats: Usuaris.
 • Categoria de dades personals:
  • Dades de caràcter identificatives: nom i cognoms, telèfon i correu electrònic

Categoria de destinataris

No es comunicaran a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’ interessat.

Transferències internacionals de dades

No es realitzen Transferències Internacionals a un destinatari que es trobi en un país o en una organització internacional que no reuneix les condicions establertes per la normativa actual en protecció de dades

Conservació de les dades

Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat recaptades, llevat que existeixi una obligació legal.

3.7   Atenció a sol·licituds de drets

Finalitat del tractament

Atendre les sol·licituds dels interessats en l’exercici dels drets que estableix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, Qualificada de protecció de dades personals.

Base legítima del tractament

El tractament és necessari per a complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament, conforme el que s’estableix l’article 6.1 c) de la Llei.

Categoria d’interessats i de dades personals

 • Categoria dels interessats: interessats.
 • Categoria de dades personals:
  • Dades de caràcter identificatives: nom i cognoms, DNI/NIE/Passaport, domicili postal, telèfon, correu electrònic i signatura.

Categoria de destinataris

Les dades seran cedides, en cas que sigui necessari, a les autoritats competents en matèria de protecció de dades, així com als òrgans judicials, si s’ escau.

Termini previst per la supressió de les dades

Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat recaptades, llevat que existeixi una obligació legal.

4.   Mesures de seguretat

L’entitat ha aplicat les mesures tècniques i organitzatives per garantir el nivell de seguretat adequat al risc, i així evitar la pèrdua, destrucció, alteració i/o accés no autoritzat de les dades de caràcter personal.

Entre les mesures aplicades s’inclou, entre altres:

a) La pseudonimització i el xifrat de dades personals.

b) La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels

sistemes i dels serveis de tractament.

c) La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

d) Un procés per verificar, avaluar i valorar regularment l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives establertes per garantir la seguretat del tractament.